Cilt: 7 Sayı: 1 Mayıs - Haziran 2008 back
Konu Sayfa No
Yukarı Hereke Bölgesi'nde Yer Alan Killi Kireçtaşlarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Physical Characteristics of Clayey Limestone in Upper Hereke (Kocaeli)

Ali BOZKURT, Cengiz KURTULUŞ
1-15
Suadiye (Kocaeli) Bölgesinde İnşaatlar için Mühendislik Jeofiziğinin Altyapı Araştırmalarında Kullanılması
Usage of Engieenering Geophysics in Building Foundation in Suadiye (Kocaeli)

Ali BOZKURT, Cengiz KURTULUŞ, Cengiz Han DEMİRCİ
16-31
Marmara Bölgesi Liman Yeri Seçiminde Bölge Ekonomisi, Kıyı Jeolojisi ve Jeomorfolojisinin Önemi: Silivri Alanı
Region Economics in Marmara Region Port Area Choice, the Importance of Shore Geology and Geomorfology: Silivri Port

Birsen KOLDEMİR
32-45
Maden Aramalarında Gravite ve Manyetik Çözümlerin İncelenmesi
Investigation of Gravity and Magnetic Solutions in Ore Exploration

Mehmet Onur MATARACIOĞLU, Metin AŞÇI
46-59
Armutlu Yarımadası'nda Manyetik Duyarlık Çalışmaları
Magnetic Susceptibility Studies ind the Armutlu Peninsula

Mücella CANBAY, Cengiz KURTULUŞ
60-64
Tünel Kalıpla İnşa Edilen Binalarda Yaşanan Gürültü Problemleri Üzerine Bir Araştırma
A Research about the Noise Problems in Buildings Constructed with Tunnel Shuttering System

Turgay ÇOŞKUN, Fethi Ahmet YÜKSEL, Ahmet ÇOŞKUN
65-72