Cilt: 9 Sayı: 1 Mayıs-Haziran 2010 back
Konu Sayfa No
Gebze Sınırları Dahilinde Yer Alan Deponi Alanının Jeolojik , Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemlerle Araştırılması
Geological, Geophysical and Geotechnical Investigation of Located within the Boundaries of Gebze

Ali BOZKURT, Cengiz KURTULUŞ
1-22
Sismik Yöntem İle Zemin Taşıma Kapasitesi ve Oturmasının Saptanması
Determination of Soil Bearing Capacity and Consolidation Using Seismic Method

Ali KEÇELİ
23-41
Trakya Formasyonu Silt Taşlarının Zemin Özellikleri, (Ayağaz-İstanbul)
Soil Properties of Trakya Formation Siltstones, (Ayazağa-İstanbul)

Erkan BOZKURTOĞLU, Merve YAZICI, Mesut İŞ
42-55
Büyükçekmece ile Küçükçekmece Arasındaki Heyelanların Oluşumunda Hazırlayıcı ve Tetikleyici Parametrelerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Preparative and Triggering Parameters on Occurrence of Landslides in teh Büyükçekmece-Küçükçekmece

Süleyman DALGIÇ, Mehmet TURGUT, İbrahim KUŞKU
56-73