Cilt: 9 Sayı: 2 Ekim-Kasım 2010 back
Konu Sayfa No
Başiskele-Kocaeli Civarında Yer Altı Suyu Akiferlerinin Tespiti Jeofizik ve Sondaj Araştırmaları 
Geophysical and Drill-hole Investigations for Detecting Groundwater Aquifers Around Başiskele-Kocaeli

Ali BOZKURT, Cengiz KURTULUŞ
1-9
Kayalar İçinde Sismik P-Dalgasının Kırık Yoğunluğu İle Değişiminin İncelenmesi
Examiantion of Variation Seismic P-Velocity with the Joint Density in Rocks

Cengiz KURTULUŞ, Kenan YAZAN, Maral ÜÇKARDEŞ, Ali BOZKURT
10-18
Esenköy (Çınarcık-Yalova) Granitoyidinin  Jeokimyasal Özellikleri 
Geochemical Characterictics Of Esenköy (Çınarcık-Yalova) Granitoids

Duygu YILMAZ, Necla KÖPRÜBAŞI, Dağhan ÇELEBİ, Nezihi KÖPRÜBAŞI
19-37
Trakya Formasyonu Grovaklarının Donma-Çözünme Davranışı, (Ayazağa- İstanbul)
Freezing Thawing Behaviors of Trakya Formation Graywake, (Ayazağa-İstanbul)

Erkan BOZKURTOĞLU, Mesut İŞ, Merve YAZICI
38-45