Cilt: 8 Sayı: 2 Ekim-Kasım 2009 back
Konu Sayfa No
Jeofizik ve Geoteknik Metotlarla Mühendislik Uygulamaları: Yalova'da Arazi Uygulaması 
Engineering Application of Geophysical and Geotechnical Methods: A Field Example at Yalova

Ali BOZKURT, Cengiz KURTULUŞ
1-14
Çayırhan İlçesi'nin, Ankara, Zemin Özelliklerinin Jeofizik ve Geoteknik Yöntemlerle Araştırılması
Integration of Geophysical and Geotechnical Investigations for Çayırhan Town, Ankara

Cengiz KURTULUŞ, Ali BOZKURT
15-27
Kocaeli'de Yer Alan Killi Zeminlerin Zemin-Su ve Kayma Dayanımı Özellikleri 
Soil-Water and Shear Strength Properties of Kocaeli Clays

Cengiz KURTULUŞ, Maral ÜÇKARDEŞ, Ahmet YOĞURTÇUOĞLU
28-35
Sığ Zeminler İçin Farklı Yöntemlerden Elde Edilen Zemin Emniyet Gerilmesi Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Safe Bearing Capacity Obtained by Various Formulae for Shallow Foundations

Sercan PİŞEN, Ertan PEKŞEN
36-46
İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Zemin ve Kaya Koşullarının Bina Temellerine Etkisi 
The Effectof Soil and Rock Conditions on Construction Foundation on the European Side of Istanbul

Süleyman DALGIÇ, Mehmet TURGUT, İbrahim KUŞKU, Çağdaş COŞKUN, Turgay COŞGUN
47-70
Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Karbonat Kayalarındaki Dokunun Tanınmasına Bir Örnek: Akveren Formasyonu
Case Study for Identification of Texture in Carbonate Rocks Using Artificia Neural Networks: Akveren Formation
Şerafettin ÇAKIR, H. Metin ERTUNÇ, Hasan OCAK
71-79