Cilt: 12 Sayı: 1, 2013 back
Konu Sayfa No
İzmit-Tavşantepe Doğusunda Meydana Gelen Kaya Kaymasının Mühendislik Jeolojisi Kapsamında Değerlendirilmesi
Engineering Geologic Assessment of the Rock Slide Occurred in East of Izmit - Tavsantepe

Serdal KARAAĞAÇ, Ahmet KARAKAŞ, Özkan CORUK
1-9
Jeolojik Gözlemler, Jeofizik Uygulamalar ve Jeoteknik Testlerle Yer Araştırması
Site Investigation by Geologic Observation, Geophysical Application and Geotechnical Tests

Ali BOZKURT,  Hasan ENDEŞ, Cengiz KURTULUŞ
10-30
Kocaeli Üniversitesi Yerleskesinde Sismik ve Yer Radar (GPR) Yöntemleri İle Kirlilik Araştırması
Pollution Investigation by Seismic and Ground Penetrating Radar (GPR) Methods at Kocaeli University Campus

Cengiz KURTULUŞ, Nur DEMIR, Arife Aslı TUNA, Elif USTA, Sibel ÇİÇEK, Soner ÖZATICI ve Görkem Eren ERDEM
31-37
Bıçkıdere (Gölkay Park) Taban Yapısının Yer Radarı (GPR) İle Araştırılması
Investigation of Bickidere (Gölkay Park) Base Structure Using Ground Penetrating Radar (GPR)

Cengiz KURTULUS, Ismail KAPLANVURAL, Sibel ÇİÇEK, Soner ÖZATICI ve Görkem Eren ERDEM
38-43
Kocaeli Üniversitesi BESYO Yerleşkesinde Yapılan Özdirenç Yöntemiyle Kirlilik Araştırması
Pollution Investigation and Using Multi-electrod Resistivity Method at Kocaeli University Campus

Cengiz KURTULUŞ, Türker YAS, Arife Aslı TUNA, Sibel ÇİÇEK, Soner ÖZATICI ve Görkem Eren ERDEM
59-65
İç kapak çıktısı için tıklayınız (pdf file)