Cilt: 10 Sayı: 1-2, 2011 back
Konu Sayfa No
Görüntü İşleme Teknikleri İle Filyos Manyetik Anomali Haritasından Çizgiselliklerin Saptanması 
Extraction of Lineaments From Filyos Magnetic Anomaly Maps with The Use of Image Processing Techniques

Oya TARHAN BAL, Davut AYDOĞAN, Fethi Ahmet YÜKSEL, İbrahim KARA ve Yusuf Sümer ATASOY
1-9
Jeofizik ve jeoteknik Yöntemler Kullanılarak İzmit Bölgesi'ndeki Kırmızı Kumtaşı Örneklerinin Mühendislik Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Estiamtion of Engineering Parameters of Izmit Region Red Sandstones Samples Using Geophysical and Geotechnical Methods

Cengiz KURTULUŞ, Berra BAŞOĞUL,
Güzin Duygu KAYA, Gökhan YAVAŞ, Çağlar ŞAHİN
10-20
Parabolik Yoğunluk Fonksiyonunu Kullanarak Sedimanter Temel Derinliklerinin Kestirimi
Estimation of Sedimentary Basement Depths By Using Parabolic Density Function

Mahir IŞIK
21-29
Önerilen Bir Atıksı Arıtma Tesisinde Jeofizik ve Jeoteknik Araştırmalar
Integrat,on of Geophysical and Geotechnical Investigations for a Prosed Wastewater Plant

Ali BOZKURT, Cengiz KURTULUŞ
30-37
Mwp Büyüklüğü'nün 23 Ekim 2011 Van, Türkiye Depremine Uygulanması
Application of Mwp Magnitude to the October 23, 2011 Van, Turkey Earthquake

Timur TEZEL
38-43
Umuttepe ve Civarının Yer Altı Yapısının Sismik Yansıma ve Elektrik Özdirenç Yöntemleri İle İncelenmesi
Seismic Refleciton and Electrical Resistivity Investigation of Underground Structure of Umuttepe and Surrounding

Cengiz KURTULUŞ, Nur DEMİR, Çağlar ŞAHAN
44-52
İç kapak çıktısı için tıklayınız (pdf file)